Dodávatelia

Dodávateľská štruktúra pre byty a spoločné priestory v tomto projekte tvorí dôležitú súčasť realizácie celého diela. Kvalitné materiály treba aj správne zapracovať a tak predlžiť celkovú životnosť bytov v novostavbe.